Προιόντα

Samsung Automation


samsung heavy industries επισκευες αυτοματισμων πλοιων


Αναλαμβάνουμε τον πλήρη έλεγχο των καρτών αυτοματισμού LCU του συστήματος SAMSUNG SSAS 21C Integrated Monitoring & Control System της εταιρείας Samsung Heavy Industries.

Οι τεχνικοί της εταιρείας NAK Automation ελέγχουν σε πρώτη φάση αν η κάρτα επικοινωνεί με το σύστημα αυτοματισμού της Samsung. Ελέγχονται και τα δύο κανάλια επικοινωνίας της κάρτας ξεχωριστά και αν σε κάποιο βρεθεί πρόβλημα επικοινωνίας τότε αντικαθίστανται τα τυχόν προβληματικά ενεργά ή παθητικά εξαρτήματα με καινούργια.
Σε δεύτερη φάση και εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα με την επικοινωνία τότε οι τεχνικοί μας προχωρούν στον έλεγχο κάθε μίας εισόδου σε κάθε ξεχωριστό σήμα που υποστηρίζει και σε όποιες εισόδους βρεθούν προβλήματα τότε αντικαθίστανται με καινούργια ενεργά ή παθητικά εξαρτήματα. Αν τα εξαρτήματα ή βύσματα είναι διαβρωμένα ή σκουριασμένα ενημερώνεται ο πελάτης για το αν επιθυμεί την αντικατάστασή τους με καινούργια.

Όλα τα προβλήματα καταγράφονται και ενημερώνεται κατάλληλα ο πελάτης για την πορεία που θα ακολουθήσει η διαδικασία επισκευής. Μετά από τυχόν επισκευή η κάθε μία είσοδος της κάρτας έλεγχεται από τους τεχνικούς της εταιρείας μας για το αν δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Samsung σε δικό μας περιβάλλον πλήρης εξομοίωσης.

Για οποιαδήποτε απορία σας μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


Samsung SSAS-21c LCU επισκευη